S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 POŠTOVNÉ vrámci SR

do 9,99 eur ..... 3,30 eur

10,00 až 69,99 eur ..... 4,00 eur

nad 70,00 eur ZADARMO

____________________

platba prevodom ..... 0,00 eur

platba dobierkou ..... 1,50 eur

KONTAKT

predajňa MAPY SVETA
Vajnorská 5, 831 03 Bratislava
tel: 00421 2 526 316 01
napíšte nám

NOVINKY

arr3... ESHOP overený zákazníkmiĎakujeme za Vaše hodnotenia na Heuréka.sk. V decembri 2016 náš obchod www.worldmaps.sk splnil na...

AKCIA

naša cena od 13,52 €
skladom po objednaní

IBA ONLINE


» obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY
        

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní od jej vystavenia, ak nebude dohodnutý iný termín dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.

Ochrana osobných údajov 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2.2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý sa zaregistruje na www.mapysveta.sk a urobí záväznú objednávku.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať:    v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka alebo iné uvedené v záväznej objednávke.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov mapysveta.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.

3. Storno poplatky, právo na náhradu škody

Ak kupujúci odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a už boli vynaložené náklady u predávajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra –vyúčovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr  i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník. Doklady Predfaktúra a Doklad k prijatej zálohe budú doručené vopred. S odoslaním tovaru bude zaslaný aj Daňový doklad.

4. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Predávajúci - je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

a) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný (napr. poškodený rám a pod.), predávajúci zistí, či je možné stav poškodenia opraviť. Ak áno, vráti predávajúci kupujúcemu časť už zapletenej kúpnej ceny za tovar, zníženú o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar bez ceny za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo logistickou spoločnosťou. Náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú predmetom "bezdôvodného odstúpenia od zmluvy do 7 dní“.

d) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. (napr. tovar vyhotovený na zákazku, mapy s logom, špeciálne mapy vyrobené dľa zadania kupujúceho, ...)

5. Podmienky doručenia

Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho.

Na základe objednávky s platbou vopred, bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra (pokiaľ sa vopred nedohodne inak) v celkovej výške ceny tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru (pokiaľ nie je dohodnutá telefonicky alebo emailom inak). Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Na základe objednávky s platbou formou dobierky, sa začne objednávka spracovávať, kedy začne plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti s povinnosťou platby priamo kuriérovi pri preberaní tovaru.

Na základe objednávky s platbou priamo v kamennej predajni Mapy sveta, sa začne objednávka spracovávať, kedy začne plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru. Tovar bude možné si prevziať až po odoslaní informácie predávajúcim kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený k odberu na predajni. Kupujúci zaplatí za takýto tovar priamo v predajni v hotovosti, alebo platobnou kartou.

6. Spôsoby platby

a) pred prevzatím tovaruvopred bankovým prevodom 

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom zo svojho bankového účtu alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený v Tatra banke a.s., č.ú. 292 986 2282 / 1100, IBAN: SK8311 0000 0000 292986 2282, SWIFT:TATRSKBX

Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený v predfaktúre. Ak nedôjde k platbe do 10 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. 

b) pri preberaní tovaru v predajni –v hotovosti v kamennej predajni Mapy sveta

Cenu objednávky môžete uhradiť aj v hotovosti, ak budete tovar preberať osobne v kamennej predajni Mapy sveta. Za osobný odber sa neplatí.

c) pri preberaní tovaru dodaného špedičnou spoločnosťou – platba dobierkou

Cenu objednávky môžete uhradiť dobierkou pri doručovaní tovaru kuriérskou spoločnosťou. Pri platbe dobierkou je príplatok k cene doručenia +1,50 eur.

Doručenie v rámci SR:

 a) dodanie kuriérom f.SLOVAK PARCEL SERVICE vrámci SR

Cena poštovného pri objednávke do 9,99 eur ... 3,50 eur

Cena poštovného pri objednávke od 10,00 - do 69,99 eur ... 4,00 eur

Cena poštovného pri objednávke nad 70,00 eur ... zadarmo eur

 b) osobný odber v Bratislave na Vajnorskej ulici 

Za osobný odber sa neplatí = zadarmo. Kupujúci si musí zabezpečiť vhodné vlastné dopravné prostriedky na odvoz objednaného tovaru.

Odber a dodanie tovaru v rámci SR:

Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej-prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka      od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

 Doručenie v rámci zahraničia:

Tovar odosielame cez logistickú spoločnosť INTIME. Pri dodávke do zahraničia požadujeme platbu vopred.

Cenu poštovného Vám pošleme obratom na konkrétnu zásielku. Určujeme ju podľa aktuálneho cenníka logistickej spoločnosti. Po písomnej akceptácii ceny zásielky vrátane poštovného kupujúcim, zašle predávajúci kupujúcemu elektronicky faktúru. Dodacia lehota objednaného tovaru začína plynúť až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

7. Záruka a reklamácie

Viď. Reklamačný poriadok na stránke www.mapysveta.sk (v menu „O nás“ - Reklamačný poriadok).

8. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu    k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky texty produktov, videá produktov a upravené obrázky na tejto stránke www.mapysveta.sk sú chránené Copyright ©. 

Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2015. Zmena v cenníku doručenia tovaru do SR je platná od 01.09.2015.

YTVhOD